Nagyböjti imafelajánlás a győri szeminaristáktól

A győri szeminárium – a Brenner János Papnevelő Intézet – kispapjai és elöljárói a nagyböjti időben szívesen imádkoznak a hívek szándékára szentmisék és a Könnyező Szűzanya-búcsú keretében, hálából a papi és szerzetesi hivatásokért végzett imádságokért.

Győri szeminárium, 2020

Az imádságot online, az imaszándékok összegyűjtésére létrehozott felületen, az űrlapot kitöltve lehet kérni. Különleges lehetőség, éljünk vele!

 

Miért mondassunk szentmisét?

A felajánlás az Eucharisztia áldozatban való személyes részvétel, amelynek fontos lelki vonatkozása van. „A magántulajdontól való elszakadást jelenti az áldozatkészség és a szolidaritás nevében, hogy ezáltal dicsőítsük Istent, és elősegítsük az Egyház által kitűzött célok elérését. Konkrét és hasznos módja annak, hogy részt vegyünk az Egyház apostoli tevékenységében”.

A szentmise szándéka leggyakrabban az elhunytak lelki üdvéért szól, azonban természetesen felajánlhatunk misét élő hozzátartozóinkért, könyörögve vagy hálát adva értük. Felajánlhatjuk a szentmisét köszönetképpen egy-egy sikerért, vagy könyörgésképpen egy jó cél érdekében is.

Egyúttal kérjük a kedves híveket, csatlakozzanak minél többen Veres András megyéspüspök úr felhívásához, és imádkozzanak, hogy legyenek olyan bátor fiatalok, akik meghallják a hívó szót ennek a nehéz, de nélkülözhetetlenül fontos hivatásnak a betöltésére! Ennek egyik kézenfekvő módja, az Apor Vilmos Imaszövetséghez való csatlakozás.


Forrás: Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr # gyor.egyhazmegye.hu
Fotó: Hencz Márton