📸 Úrnapja, Bük (2023. június 11.)

🌹 🌺  Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja – főünnepe a büki Szent Kelemen plébániatemplomban, 2023. június 11-én.

»Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. […] Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.« (Jn 6,51-56)

„Jézus Krisztus valóban az Élet Kenyere. Saját testét és vérét adja nekünk, nemcsak a Golgota keresztjén, hanem minden egyes szentmisében, ahol az oltáron megújul az Ő keresztáldozata. Az Oltáriszentség sokkal több annál, hogy egyszerűen csak a tabernákulumban őrizzük. Egyfajta “lelki erőmű” – nemcsak egy vitrinben, múzeumban őrzött tárgy-, az örök élet forrása számunkra” – hangsúlyozta ünnepi szentbeszédében Gábor atya.

Köszönjük a gyönyörűen feldíszített körmeneti sátrak összeállításában résztvevők fáradozását, akik az előkészületeket ugyan még az eleredő esőben kellett, hogy befejezzék, ám végül maga a körmenet már napsütésben történhetett meg…

Fotók: Strén Péter

 

Címkék: