Köszöntő

Kedves Testvérek!

2018. május 20-ával, szimbolikusan Pünkösd napjával – a Szentlélek eljövetelének ünnepén, hivatalosan is elindul egyházközségünk internetes oldala.

A templomunkat és egyházközséget érintő fontosabb események taglalása mellett, szeretnénk a jövőben – kellő rendszerességgel – értékes tartalmak megosztásával is megtölteni e virtuális teret, amelyre egy (rövid vasárnapi) szentmise keretében nincsen mód.

Szent II. János Pál pápa, 2002-ben a kommunikáció világnapján elhangzott beszédéből álljon itt pár sor:

Az internet az evangelizáció kiváló lehetősége, ha kompetensen, erősségeit és gyengéit tisztán látva használják. Az internet mindenekelőtt az informáló és az érdeklődést felkeltő képessége által teszi lehetővé – különösen a fiatalok számára – a keresztény üzenettel való első találkozást, akik a számítógépes virtuális világhoz, mint egy az egész világra nyíló ablakhoz közelednek.

… A világ minden részén számtalan információ, dokumentáció és képzési forrás áll rendelkezésre interneten, az Egyházról, az Egyház történelméről és hagyományáról, tanításáról és sokféle kezdeményezéséről.

Kétségtelen, hogy az internet nem helyettesítheti azt a mély istenélményt, amelyet közvetlenül csak az Egyház liturgikus és szentségi élete nyújthat, mégis egyedülálló módon kiegészíti és elősegíti a közösségi találkozást Krisztussal, valamint az új hívők megkezdett hitbeli útjának gondozását is.

(Forrás: link)

Kérjük, imáikkal támogassák kezdeményezésünket, hogy korunk egyik alapvető evangelizációs eszköze révén, sikerülhessen az egyház számára új szíveket megnyerni, illetve másokat hitükben megerősíteni!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!