Ferling György atya ezüstmiséje, 2018. július 8.

2018. július 8-án, vasárnap délután 3 órakor jubileumi szentmisét, ezüstmisét mutatott be templomunkban Ferling György esperes-plébános pappá szentelésének 25. évfordulóján.

Ferling György atya ezüstmiséje, 2018

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém!” (50. zsoltár)

A szentmisén jelen voltak: Lőrincz Béla volt büki, jelenleg vitnyédi plébános úr és Jász László plébános úr, a környék hívei, hogy közösen adjunk hálát a papszentelés kegyelméért. Jász László plébános úr köszöntötte ezüstmisés paptestvérét, és megköszönte, hogy elfogadta a meghívását, és itt ebben a templomban a büki és a környező községek híveivel adhatunk hálát.

Ferling György atya, aki 2008 – 2013. években volt Bük és a hozzá kapcsolódó filiák plébánosa, szeretettel köszöntötte a paptestvéreket és a híveket. Örömmel jött ide, hisz a 25 év papi szolgálatának egy ötödét, azaz 5 évet itt töltött. Jeremiás próféta könyvéből (20,1) idézte: „Rászedtél Uram! S én hagytam, hogy rászedj.” Amikor meghív valakit az Isten, megérint, betölt, különleges megpecsételtség. A pap kegyelemközvetítő Isten és az ember között. Háláját és örömét fejezte ki, hogy igent mondott a hívásra. Hálás szüleinek imádságos szeretetükért, jó példájukért, hitükért, és azoknak, akik segítették a papság felé vezető úton.

A szentmise végén ezüstmisés áldást osztott a családokra, a hívekre, az otthon lévőkre. Az elkövetkező évek lelkipásztori munkájához az 50. zsoltárból választotta jelmondatát: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém!”

Mi is az elkövetkező évek, évtizedek papi szolgálatához, lelkipásztori munkájához kérjük Isten áldását, és kívánunk sok-sok lelki örömöt, és jó erőt, egészséget!

Pócza M. Gabriella