Elbúcsúztunk László atyától

Jász László atya 2013. augusztusa óta látta el városunk és a környező települések lelkipásztori teendőit. Idős korára és egészségére tekintettel megyéspüspök atya e nyolc éves szolgálatot követően Győr-Kisbácsára helyezte át őt augusztus 1-jével. A nagyszülők és idősek világnapján mondta el utolsó vasárnapi szentmiséjét a Szent Kelemen plébániatemplomban.

Elbúcsúztunk László atyától, 2021.07.25Szép számmal jelentek meg a büki és környékbeli hívek – a település egyházközségi képviselőinek jelenlétében, tiszteletüket téve plébános atya búcsúmiséjén templomunkban. Ferenc pápa kezdeményezésére az idei évtől július negyedik vasárnapja a nagyszülők és az idősek világnapja (Szent Joachim és Szent Anna liturgikus emléknapja hetéhez illeszkedve). Talán nem is véletlen, hogy a múlt hónapban a 75. életévét betöltő László atya búcsúztatására is pont ennek az ünnepnek az alkalmával kerülhetett sor.

Imádságod értékes erőforrás

Plébános úr az ünnep kapcsán szentbeszédében a Szentatya „Mindennap veled vagyok” címmel írt elmélkedését tolmácsolta a szentmisén résztvevő hívek – különösen a nagyszülők és idősek – felé.

Az egyházfő által megfogalmazott értékes gondolatok valójában László atya vonatkozásában is igazán aktuálisak. Szavai lelki táplálékként, támaszként szolgálhatnak számára is a következő hetekben,  illetve életének elkövetkezendő szakaszában.

Az egész Egyház közel van hozzád – jobban mondva, hozzánk: törődik veled, szeret téged és nem akar magadra hagyni!

Az Úr pontosan ismeri, mi mindent szenvedtünk el ebben az időszakban. Ő ott áll mindazok mellett, akik megtapasztalták az elutasítottság fájdalmát; magányunk – melyet a világjárvány csak fokozott – nem közömbös számára. […] Amikor minden sötétnek tűnik, mint ezekben a járványos hónapokban, az Úr angyalokat küld, hogy vigasztaljanak magányunkban, és ismételgessék nekünk: „Mindennap veled vagyok!”

Van úgy, hogy ezek az angyalok unokáink arcával jelennek meg, máskor családtagjaink, korábbi barátaink vagy olyan barátaink arcával, akikkel ebben a nehéz időszakban ismerkedtünk meg. Most ébredtünk csak rá, mennyire fontosak az ölelések és a látogatások mindannyiunk számára. […] Az Úr azonban Isten igéjén keresztül is küldi hozzánk hírnökeit. Mindennap olvassunk egy részt az evangéliumból, imádkozzuk a zsoltárokat, olvassuk a prófétákat! Teljesen meg fogunk hatódni az Úr hűségétől!

A Szentírás segít, hogy megértsük, mit kér ma az Úr életünktől. Ő ugyanis a nap minden órájában küld munkásokat szőlőjébe (vö. Mt 20,1–16). Én magam tanúsíthatom, hogy akkor kaptam meghívást arra, hogy Róma püspöke legyek, amikor már úgymond elértem a nyugdíjkorhatárt, és már azt képzeltem, hogy nem sok újat fogok tudni csinálni.

Nem számít, hány éves vagy, dolgozol-e még vagy sem, egyedül maradtál-e vagy van családod, fiatalon vagy idősebb korban lettél-e nagymama vagy nagypapa, önellátó vagy-e vagy segítségre szorulsz, mert nincs olyan életkor, amikor visszavonulhatnánk az evangélium hirdetésének, és a hagyományok unokáknak való átadásának feladatától.

A szentatya üzenetében elődje – XVI. Benedek pápa – gondolatait idézve az ima fontosságára is felhívta a figyelmünket:

„Az idősek imája megvédheti a világot, talán hatékonyabban segíti azt, mint sokak lázas tevékenysége.” Imádságod nagyon értékes erőforrás; olyan tüdő, amelyet az Egyház és a világ nem nélkülözhet.

Nyolc évnyi közös munkálkodás

Elbúcsúztunk László atyától, 2021.07.25

A szentmise végén az egyházközség nevében Kovács Ferenc, Plébániai Tanácsadó Testületünk egyik legrégebbi tagja köszönte meg László atya közel egy évtizeden át tartó szolgálatát, s a város jólelkű híveinek adományai révén értékes ajándékkal lephette meg lelkipásztorunkat.

Nehéz szavakat találni egy olyan pillanatban, amikor 8 évnyi közös munkálkodás után mond búcsút közösségünknek, amelynek úgy gondoljuk, meghatározó egyénisége volt.

Az együtt töltött évek számtalan, szavakban és mondatokban meg sem fogalmazható közös emléket és élményt idéznek fel bennünk: szentmisék és szentségimádások, imaórák és keresztutak, a közös kirándulások, zarándokutak, egy boldoggá avatás emlékképei, plébániai hittantáborok…

Barátságos, szerény, jóindulatú természetét megismerve a hívek bátran fordulhattak Plébános Úrhoz; igyekezett segíteni, bárki bármiben kérte. Mindennél fontosabbnak tartotta a közösség lelkiségének, evangéliumi szellemiségének kialakítását, erősítését. Lelkiismeretesen, alázatosan szolgálva látta el a településünk mellett rábízott szomszédos falvak lelkipásztori szolgálatát is. Hangsúlyt fektetett a rászoruló családok segítésére. Betegeinket, hozzátartozóinkat vigasztalta, felkészítette őket a nagy útra, ellátta őket a Szent Útravalóval és elkísérte őket utolsó földi útjukon.

Köszönjük, hogy lelkipásztorunk volt, köszönjük megfontolt, a Szentírás mérlegére tett tanácsait, útmutatásait. Kívánjuk, hogy nyugdíjas évei eddigi életpályájának szerves folytatásai legyenek, s nagyon hosszú ideig végezhesse azokat a szolgálatokat, amelyekkel az Úr bízza meg!

Jó erőt, egészséget kívánunk, Isten áldását, kegyelmét kérjük életére!

László atya a tőle megszokott derűvel és szerénységgel fogadta a méltatás szavait, s a szentmise zárásaként Isten áldását kérte a közösségre:

Bocsánatot kérek azért, hogyha valakit megbántottam. Lanyhaságaimért is bocsánatot kérek. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és az utódomat is hasonlóképpen szeressék, mint engem. Hálásan köszönöm azt a sok segítséget, amelyet az elmúlt években kaptam a hívektől. Az Isten áldja, és tartsa meg az Ő szeretetében mindnyájukat!

Urunk, Jézus Krisztus! Ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmed bő sugarát László atyára! Áldd meg őt, midőn szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad! Ámen.

Fényképeink az eseményről:


Forrás, fényképek: Szent Kelemen Plébánia (Kovács Szilárd)

Jász László atya bemutatkozása:
link
Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és idősek első világnapjára: link