Bérmálás, 2018. június 9.

2018. június 9-én, a délután 3 órai szentmise keretében Dr. Veres András megyéspüspök úr szolgáltatta ki 15 fiatalnak a bérmálás szentségét.

 

Jelen volt Ferling György esperes-plébános, Csóka Gáspár bencés atya, teológiai tanár és Jász László plébános úr. A megyés főpásztort plébános úr mellett köszöntötte Csóka Gábor, az egyházközség világi elnöke. A bérmálkozók hitoktatója: Vincze Erzsébet.

Pócza Gabriella

Bérmálás szentsége:

Aki megkeresztelkedett, az megkapta már a kegyelmi élet “csíráját”, részesedett már Jézus, a Szentháromság életében, s így megkapta a Szentlelket is. Mi újat tud akkor adni neki a bérmálás? A bérmálás megerősít abban, ami a keresztségben elkezdődött. A bérmálásban a megkeresztelt maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre.

A bérmálás egyesülés a Szentlélekkel – a keresztény nagykorúság szentsége.

Forrás: katolikus.hu

Címkék: