📸 Nagyszombat – Húsvét vigíliája

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Krisztus feltámadásának ünnepe 2022-ben, a Szent Kelemen plébániatemplomban.

Nagyszombat - Húsvét vigíliája (2022.04.16.)

Christus vincit!

✝️ 🔥 🐑 A nagyszombati vigília-szertartásával vette kezdetét idén is a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.  A húsvéti vigília szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A vigília szertartása e napon négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.

A katolikus templomokban ősi hagyományt követve húsvét vigíliáján, a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét, (illetve a beavató szentségeket) a felnőtt korukban megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé “hivatalosan” is az Egyház. Örömteli módon, Bükön több lelkes katekumenünk is volt ebben az évben… Imádkozzunk értük! 😊

A liturgia ünnepi áldással ért véget, melyet követően sor került a hagyományos, húsvéti feltámadási körmenetre, végül megáldásra kerültek a hívek által a templomba elhozott nem böjti ételek.

Fényképek az eseményről:


Fotók: Vincze Erzsébet, Eredics Béla

Címkék: