📸 Nagyszombat, Húsvét vigíliája (2023)

Húsvét katolikus egyházunk és a keresztény világ legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Az idei nagyszombat a bükiek számára azonban azért is különleges, mert első alkalommal ünnepelhettük meg Krisztus feltámadását a megújított, felvirágoztatott szentélyben. Az emelkedettséget tovább fokozta az újjászerveződött büki Clemens Madrigál Kórus magas színvonalú ének-zenei szolgálata.

A nagyszombati szertartás kezdeti szakaszában (a fény liturgiája) a Krisztus feltámadásának szikráját jelképező húsvéti gyertya fényénél vonul be ilyenkor a templomba a papság és a szolgálattevő ministránsok. Az Exultet (húsvét öröméneke) elhangzása után kezdetét veszi az ige liturgiája, mely végigvezet bennünket az üdvösségtörténet meghatározó állomásain.

A vigília következő szakasza a keresztelés liturgiája. Lelkipásztorunk, Gábor atya az idei évben is több felnőtt megtérő testvérünk számára szolgáltatta ki a keresztséget, illetve a beavató szentségeket, majd közösen megújítottuk keresztségi fogadalmunkat.

Az Eucharisztia liturgiájának szertartási szakaszában a szentáldozást követően a feltámadás örömhírét a hazai hagyományoknak megfelelően nem csak együtt, a templom falain belül ünnepeljük meg, hanem megosztjuk másokkal is ezt az örömöt a körmenetben, a monstranciában valóságosan jelenlévő Krisztus mögött haladva, Őt követve. Az idei esztendőben az időjárás ugyan nem tette lehetővé szép szokásunk újbóli felelevenítését, mindez nem csorbította e felemelő ünnep valódi meghittségét.

Az Eredics Béla karnagyi vezetésével új lendületet kapó 14 fős Clemens Madrigál Kórus négy szólamban adta elő a feltámadási énekeket, valamint Marco Frisina szerzeményét, az Anima Christi c. nagyszerű zene- és kórusművet, segítve az ünneplő, hívő közösség énekes áhítatát.

Megköszönjük az énekkarban résztvevőknek, valamint mindazoknak is a szolgálatát, akik bárminemű módon segítettek az elmúlt napok vagy hetek során az előkészületekben, és meghittebbé tették számunkra az ünnepet!

Christus surrexit, venite et videte!
Örüljetek és vigadjatok; Krisztus feltámadt!

Képek az ünnepről:


📸 Képek: Vincze Erzsébet, Kovács Szilárd
💬 Szöveg: Kovács Szilárd