📸 „Legyetek hű magyarok tettel és nem puszta szóval” – Nagycenki kirándulás, 2024.

🇭🇺 Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan 2024. március 17-én, vasárnap KÉSZ-csoportunk megkoszorúzta gróf Széchenyi István sírhelyét a nagycenki Széchényi Mauzóleumban, s meglátogattuk a megújult kastélyt is.

Nagycenki kirándulás, 2024.

A megújult Széchenyi Kastélyban dr. Brummer Krisztián vezette a csapatot

A mauzóleum tárlatvezetője, dr. Soós Csaba ismertette velünk a sírkert történetét, létesítésének körülményeit, számos érdekességet megosztva velünk a sírboltban nyugvó Széchenyi és családtagjainak az életéről. Koszorút helyeztünk el a Legnagyobb Magyar sírjánál, s nemzetünk lelki megújulásáért fohászkodtunk.

A mintegy három éven tartó felújítást követően nemrégiben újranyílt Széchenyi-kastélyt is felkerestük, ahol a Széchenyi Társaság Soproni Tagozatának, valamint a KÉSZ országos elnökségének vezetőségi tagja, dr. Brummer Krisztián kalauzolt bennünket, s tartott számunkra kifejezetten érdekfeszítő előadást. Többek között a gróf a lipcsei hadművelet előkészítésében és végrehajtásában betöltött fontos szerepéről, meghatározó szerelmeiről, a sakk iránti szenvedélyéről, és halála körülményeiről tudtunk meg érdemi információkat.

ℹ️ Széchenyi István a magyar politikai élet, a magyar politika máig egyik legjelentősebb alakja. Nevéhez fűződik a Magyar Tudományos Akadémia alapjainak megteremtése, a Lánchíd felépítése, a hajózás és hajógyártás megteremtése, a Tisza-vidék árvízmentesítése, a korszerű bortermelés, cukorgyártás, a modern lisztgyártás megalapozása, Pest-Buda első magyar nyelvű színházának létrehozása. Számtalan közterület és intézmény viseli nevét hazánkban. Haladásba vetett hite, hazaszeretete, akaratereje, alkotó szenvedélye, áldozatkészsége, gyakorlati munkássága a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségévé avatta.

✝️ Széchenyi István gróf imája (1826)

„Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez! Egész imám pedig ne csak szóval legyen elmondva, hanem tetteimben nyilvánuljon s legyen szüntelen az éghez bocsátva.” Ámen!

KÉPEK:


✒️ Bejegyezte: KÉSZ Büki Csoport (Kovács Szilárd)
📸 Fotók. dr. Brummer Krisztián, Kovács Szilárd
/Nagycenk, 2024. március 17./