📸 „A Trianonhoz vezető út” c. előadás Bükön

Magyar sorskérdések – a Trianonhoz vezető út címmel tartott előadást február 16-án, pénteken este a Büki Művelődési Házban Dr. Eördögh István ny. egyetemi tanár, docens a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Büki Csoportja meghívására.

Magyar sorskérdések – a Trianonhoz vezető út

A képen: Dr. Eördögh István történész, ny. egyetemi tanár

A történész másfél órás előadásában, prezentációjában a hazánk óriási területi és népességbeli veszteségeit eredményező történések, döntések hátterét igyekezett megvilágítani a népes számú hallgatóság előtt.

A trianoni békeszerződés következtében Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált.

„Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek” – idézte az előadó Francesco Nitti, egykori olasz miniszterelnök 1924 őszén tett nyilatkozatát.

Különleges és megindító élményben lehetett része mindazoknak, akik az elmúlt hét péntek estéjén részt vettek Dr. Eördögh István történész professzor rendhagyó történelemóráján. Az egykori vatikáni főlevéltáros szentszéki tisztként a legzártabb római és vatikáni levéltárakban kutatva talált rá a könyvei alapjául szolgáló dokumentumokra.

Élményszámba menő előadásából megismerhettük azokat a legfőbb okokat, melyek a történelmi Magyarország sorsát megpecsételő, a XX. század legnagyobb magyar nemzetvesztését és történelmi tragédiák sorát előidéző trianoni diktátumhoz vezettek.

A tehetséges és felkészült teológus követendő példa lehet mindannyiunk számára, hiszen nem csak krisztusi értékrendjével, hanem tántoríthatatlan tisztességével, és megalkuvásra való képtelenségével élte mindvégig életét, bárhova is helyezte Teremtője.
Hálásan köszönjük professzor úr! Isten áldja!

Taródi Lajos
KÉSZ Büki Csoport

Képek az előadásról:


Fotók: Kovács Szilárd, KÉSZ Büki Csoport
Bük, 2024. február 16.