Szeressétek Egymást! Magazin 2019/3 (31. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus, evangelizációs folyóirat. Szemle a 31. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2019/3

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

 

Szeressétek Egymást! 2019/3 (31. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • 4 Rudolf Höss megtérése
 • 10 Az értékek nélküli demokráciából önkényuralom lesz
 • 13 A legnagyobb ajándék
 • 15 Légy élő szentségházzá!
 • 17 Keletkezhet-e élő a halottból?
 • 21 Az ateizmus okai
 • 24 Segítség a haldoklóknak -✉
 • 25 Megváltoztatta az életemet -✉
 • 26 „Ez a szentek béketűrése és hite” (Jel 13,10)
 • 30 Egyházellenes propaganda (6. rész)
 • 34 Ó, mily megfejthetetlen Isten irgalma! (Napló, 1698)
 • 36 Bízni kezdtem az Isteni Irgalmasságban -✉
 • 37 Bízz benne, és ő cselekedni fog! -✉
 • 38 Harcoljunk a családunk tisztaságáért!
 • 43 Nincs gyógyulás megbocsátás nélkül -✉
 • 46 Tanúságtétel a pompeji kilencedről -✉
 • 49 Gengszterből szeminarista -✉
 • 52 Nehéz volt -✉
 • 54 Szent József — a házaspárok és a családok védőszentje -✉
 • 56 Ne játszd el a szerelmet! -✉
 • 60 Szűk kapu és keskeny út

 

Lapszemle

Eucharisztia, Isteni Irgalmasság

The Passion of the Christ, 2004✞ (13) A legnagyobb ajándék
A Passió című film rendezője az Eucharisztia megalapításának jelenetében kihangsúlyozta azt a rendkívül fontos igazságot, hogy mielőtt Jézus feláldozta volna életét a Golgotán, „ránk hagyott egy eszközt, mely által úgy részesedhetünk az áldozatban, mintha bemutatásakor jelen lettünk volna.”

✞ (15) Légy élő szentségházzá!
Folytatjuk Jézus Krisztus üzeneteinek közlését, melyeket egy romániai szerzetes nővérnek adott át a kommunizmus ideje alatt.

✞ (34) Ó, mily megfejthetetlen Isten irgalma! (Napló, 1698)
„Ha látják, és beismerik súlyos vétkeiket, s meglátják teljes terjedelmében egész nyomorúságukat, ne essenek kétségbe, hanem bizalommal vessék magukat irgalmam karjaiba, mint a gyermek szerető anyja karjába.”


Tanúságtételek

✉ (24) Segítség a haldoklóknak
Amikor a nagyi meglátott, könnyek tolultak a szemébe. Soha azelőtt nem láttam őt sírni. Életé­ben sok szenvedést élt át, ezért nem könnyen mutatta ki a meghatottsá­gát. A könnyei mintha azt mondták volna nekem, hogy most különösen is imára van szüksége.

✉ (36) Bízni kezdtem az Isteni Irgalmasságban
Nagyhét alatt megtud­tam, hogy a nővéremnek daganat van a veséjén, és kórházba kell mennie. A diag­nózis nem volt valami biztató.

✉ (37) Bízz benne, és ő cselekedni fog!
Hat évvel ezelőtt, hosszú hónapokig nem tud­tam teherbe esni. Az idő telt, és csak újabb csalódásokat hozott. Akkor megértettem, hogy egyedül Szűz Mária segíthet rajtam, mert ő is anya, és megérti, mit érzek.

✉ (46) Tanúságtétel a pompeji kilencedről
Ez a tanúságtétel szolgáljon buzdításként azok számára, akik megoldhatatlan gondokkal küsz­ködnek az életükben. Bár a mi problémánk „csak” szívügy volt, ismerek tanúságtételeket, melyek szerint ez a kilenced sokkal mé­lyebb gondokat is megoldott.

✉ (49) Gengszterből szeminarista
Szex, pornográfia, kábítószerek, erőszak. Nagyon sok bűncselekményt követtem el. Újra börtönbe kerültem, és úgy gondoltam, hogy mindennek vége. Kéthavi magánzárka után megkérdeztem Istentől, hogy miért teremtett engem, mi a szándéka velem.

✉ (56) Ne játszd el a szerelmet!
Ahogy szakítottam az egyik fiúval, rögtön összejöttem egy másik­kal… Sok volt belőlük, és mindegyik idősebb nálam. Kezdődött a bulizás időszaka. Annyit ittam, amennyit csak bírtam. A bulizással, az ivással és a fiúzással együtt járt a szex is, és olyan helyzetek, melyek megalázóak egy nő számára.


Keresztényüldözés, történelem

✞ (4) Rudolf Höss megtérése
Rudolf Höss, az auschwitzi koncentrációs tábor parancsnoka huszonegy éves korában hivatalosan kilépett a Katolikus Egyházból. Így lépett rá arra az útra, melyen megtagadta az emberi méltóságát, s mely egész a népirtás bűntettéig vezette őt.

✞ (10) Az értékek nélküli demokráciából önkényuralom lesz
„Ha egy napon bárhol a világon az ember megpróbálja az ateizmusra alapozni az életét, akkor valami olyan taszító, vak és embertelen dolgot hoz létre, hogy az egész építmény összeomlik az emberi átok súlya alatt.”

✞ (26) „Ez a szentek béketűrése és hite” (Jel 13,10)
Asia azt mondta: „Jézus meghalt a kereszten az emberek bűneiért. Mohamed mit tett az emberiségért?” Erre a kérdésre semmilyen választ sem kapott. Sőt, a muzulmán nők többsége ezt nyilvánvaló istenkáromlásnak és az iszlám próféta megsértésének vette.

✞ (30) Egyházellenes propaganda (6. rész)
A marxista ideológia megalkotói szerint a szocializmus építésének egyik legnagyobb akadálya a vallás: Karl Marx a híres kijelentésében a vallást „a nép ópiumának” nevezte.


Hit és tudomány

✞ (17) Keletkezhet-e élő a halottból?
Ha valaki azt állítja, hogy nem létezik a Teremtő Isten, az élet adója, akkor az azt is állítja, hogy az élet magától jött létre a halott anyagból. Ám ha következetesen megvizsgáljuk a tudományos tényeket, megállapíthatjuk, hogy ez nem lehetséges.

✞ (21) Az ateizmus okai
Az ateizmus nem intellektuális síkon jön létre, hanem az ember akaratában és szívében.


Tiszta Szívek Mozgalma

✞ (38) Harcoljunk a családunk tisztaságáért!
A Planned Parenthood abor­tuszpárti szervezet nyere­ségéről szóló cikkükben az amerikai életvédők azt állítják, hogy a szervezet bevétele a fogamzásgát­lók eladásából évente több mint 85 millió dollár, ebből a nettó nyere­ség 64 millió dollár. Tehát egy nagyon jól jövedelmező vállalkozásról van szó, hiszen 75%­-os a nettó nyeresége! Hihetetlen, hogy mennyi ember hagyja magát becsapni és hiszi el a fogamzásgátlásról tálalt hazugságokat.

✞ (60) Szűk kapu és keskeny út
Tiszta Szívek Mozgalma (TSZM) – Csak a szabad ember képes szeretni. Hogyan válhatok szabad emberré?Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)
Kép: The Passion of the Christ, 2004 – Philippe Antonello, Icon Distribution Inc.