Szeressétek Egymást! Magazin 2019/2 (30. lapszám)

A Szeressétek Egymást! magazin a világ több mint 120 országában, 23 nyelven megjelenő értékes, katolikus, evangelizációs folyóirat. Szemle a 30. lapszám tartalmából.

Szeressétek Egymást! 2019/2

Szeressétek Egymást! 2019/2 (30. lapszám)

Tartalomjegyzék

 • 4  Szent II. János Pál és XXIII. János
 • 11 Jézussal mindig győzünk
 • 18 Megállt a szökőárhullám
 • 22 Rózsacsokor Jézusnak és a Szűzanyának
 • 24 „Nézzétek az ég madarait!” (Mt 6,26)
 • 30 Egyházellenes propaganda (5. rész)
 • 33 „Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek
  nevemért” (Mt 10,22a)
 • 38 Mentőöv ✉
 • 41 Egy volt homeopata vallomása ✉
 • 47 Második esély?
 • 51 Nagy csodákat tapasztaltam ✉
 • 55 Hogyan beszélj a barátoddal az érzékeny
  témákról?
 • 58 Út a szabadsághoz ✉
 • 62 Tiszta Szívek Mozgalma

Az elektronikus formában is olvasható Szeressétek Egymást! magazin személyes tanúságtételek mellett helyet ad történelmi, egyháztörténeti beszámolóknak, tudománnyal, társadalom-tudománnyal kapcsolatos elemzéseknek, beszámol ismert és kevésbé ismert isteni csodákról, jelenésekről, a szentjeink életéről, valamint természetesen tanításokat és imádságokat is közöl.

Lapszemle

 

Tanúságtételek

✉ (38) Mentőöv
Isten nélkül az életem tragikus volt: állandó konfliktus a családban, aztán menekülés otthonról, esküvő egy lelkileg kiegyensúlyozatlan férfival, pár spontán vetélés, végül a válás. Kétségbe voltam esve, nap nap után egyre nagyobb ürességet éreztem belül és körülöttem. Az egyik zarándoklaton valaki az irgalmas Jézus képét ajándékozta nekem.

✉ (41) Egy volt homeopata vallomása
A plébánosunk felhívta a figyelmemet arra, hogy ennek a gyógymódnak a New Age mozgalomhoz van köze, de mivel foggal-körömmel védelmeztem a homeopátiát, végül azt mondta, hogy tanulmányozzam tovább. Aztán kezembe került Dr. Erdélyi Judit Természetgyógyászat az ige mérlegén című könyve. A szerző ebben a könyvében gyakran hozza kapcsolatba az alternatív orvostudományt — beleértve a homeopátiát is — az okkultizmussal.

✉ (51) Nagy csodákat tapasztaltam
Tudtam, hogy a mindenható Isten színe előtt tett esküt nem tehetem semmissé. Egy életre vállaltuk a felbonthatatlan házassági köteléket. Amikor a fiunk négy éves lett, teljesen váratlanul belépett az életünkbe egy másik nő. A férjem teljesen megváltozott. Szűz Máriának, a pompeji rózsafüzér Királynőjének és az ő közbenjárásának köszönhetően a házasságom megmenekült.

✉ (58) Út a szabadsághoz
Hétvégéimet a pornó, az internet és a számítógépes játékok töltötték ki, velük orvosoltam a magányomat és a kínzó problémáimat. Ez az élet rabszolgaság és kínszenvedés volt. Egyre gyakrabban foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. Isten azonban nem hagyott magamra.


Példaképek, csodás események, jelenések

✞ (4) Szent II. János Pál és XXIII. János
Öt évvel ezelőtt, 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján a római Szent Péter téren a Szentatya, Ferenc pápa, szentté avatta két elődjét: XXIII. Jánost és II. János Pált.

✞ (11) Jézussal mindig győzünk
1942. augusztus 24-én este a drezdai börtön komor udvarán szünet nélkül dolgozott a guillotine, hogy teljesítse szörnyű normáját. Abban az időszakban úgy tűnt, hogy győz az Isten ellen harcoló embertelen hitlerizmus, mely milliók ellen követett el bűncselekményt.

✞ (18) Megállt a szökőárhullám
2004. december 26-án az erős, 12 méter magas szökőárhullám megállt a velankanni Jó Egészség Anyja-bazilika küszöbénél. A templomban éppen kétezernél is többen voltak a szentmisén.


Történelem

✞ (30) Egyházellenes propaganda (5. rész)
Az egyházellenes propaganda az évszázadok során egyik leggyakrabban használt módszere a katolikus papság erkölcsi lejáratása volt, különösen azoké, akik az erények gyakorlása és az evangéliumi tanácsok radikális követése mellett döntöttek, és tisztasági, szegénységi és engedelmességi fogadalmat tettek.


Tanítás, aktualitás

✞ (22) Rózsacsokor Jézusnak és a Szűzanyának
A rózsafüzér szavunk a latin rózsakoszorú jelentésű rosarium szóból származik. A rózsafüzért imádkozni olyan, mintha egy lelki rózsacsokrot ajándékoznánk Jézusnak és Szűz Máriának. A rózsafüzér a pokol elleni legerősebb fegyver, megöli az érzékiséget, eltávolítja a bűnt és az eretnekséget.

✞ (24) „Nézzétek az ég madarait!” (Mt 6,26)
Isten létének tagadását bizonyítandó az ateisták az evolúciós elméletre hivatkoznak, és azt hangoztatják, hogy az élet és annak valamennyi csodálatra méltó formája spontán módon jött létre.

✞ (33)„Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért” (Mt 10,22a)
A kereszténység történelmében korábban soha nem fordult elő az, ami napjainkban történik: évente mintegy 170 ezer keresztény hal meg a hitéért, és milliók szenvednek üldöztetést. Valamennyi vallás közül a Jézus Krisztusban hívőket üldözik a leginkább.

✞ (47) Második esély?
A Talmudban azt írják, hogy amikor egy házaspár elválik, a jeruzsálemi templom oltárára könnyek hullanak. De nemcsak Isten siratja a szétszakadt családokat. A kutatások azt bizonyítják, hogy a válás mindig mély és tartós traumát okoz a házastársak lelkében, de különösen rossz hatással van a gyermekeik életére…

✞ (55) Hogyan beszélj a barátoddal az érzékeny témákról?
Ha járni kezdesz egy fiúval, ezzel sok jó, de sok rossz is elkezdődhet az életedben. Minden attól függ, milyen értékekre támaszkodtok. Két út lehetséges: Jézus útja és a bűn útja. Az első a nehezebb, de csak azon találhatjuk meg a szeretet és az élet teljességét. A másik utat, vagyis a „tégy, amit akarsz” jelmondat szerinti életet ma sokat reklámozzák, mondván, hogy ez kellemes, „modern” és minden tekintetben „szuper”.

✞ (62) Tiszta Szívek Mozgalma
Tanúi vagyunk annak, hogyan nevezik az ateista médiában a rosszat jónak és a jót rossznak, és hogyan propagálják a tisztátalanság bűneit: a pornográfiát, a házasság előtti nemi életet és összeköltözést, a házastársak hűtlenségét, a válást, a homoszexuális kapcsolatokat, a fogamzásgátlást, az abortuszt, stb.Forrás: Szeressétek Egymást! (Krisztus Társasága, Agape Kiadó)